Met reden geloven
Wilt u reageren op dit bericht? Maak met een paar klikken een account aan of log in om door te gaan.

Met reden geloven


 
IndexZoekenRegistrerenInloggen

 

 Het evangelie van Maria Magdalena

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Enigma

Enigma

Aantal berichten : 145
Leeftijd : 63
Woonplaats : Amsterdam
Registration date : 18-07-07

Het evangelie van Maria Magdalena Empty
BerichtOnderwerp: Het evangelie van Maria Magdalena   Het evangelie van Maria Magdalena Icon_minitimewo aug 01, 2007 7:32 am

Het evangelie van Maria Magdalena

(Hieronder volgt een vertaling van Esther de Boer overgezet uit de Koptische tekst. De hoofdletters zijn toegevoegd. De nummering van de pagina's en de regels is overgenomen uit het handschrift. Wat ontbreekt staat tussen [...] of wanneer de tekst moeilijk leesbaar is, vind je dat ook tussen deze rechte haken.)(De bladen 1-6 ontbreken)
(Blad 7)
[...] de materie dus, zal ze gebroken worden of niet
De Verlosser zei: 'Alle Natuur, alle boetseerwerk en alle ordening zijn in en met elkaar
(5) en ze zullen weer tot op hun eigen wortel ontbinden, want de Natuur van de materie ontbindt tot op de dingen die eigen zijn aan haar Natuur alleen.
Hij die oren heeft om te horen, moge hij horen'.
(10) Petrus zei tot Hem: 'Zoals U ons alle zaken hebt verteld, zeg ons dit andere, wat is de zonde van de wereld?'
De Verlosser zei: 'Er is geen zonde, maar jullie zijn het die de zonde doen,
(15) wanneer jullie de dingen doen die overeenkomen met de natuur van het overspel, zichdie men noemt: de zonde. Daarom is de Goede gekomen in jullie midden tot wie eigen zijn aan alle Natuur, om haar neer te zetten in haar wortel'.
(20) Verder voegde Hij eraan toe, Hij zei: 'Daarom zijn jullie ziek en sterven jullie, omdat[...]
(Blad 8 )
[...] Hij die begrijpt, moge hij begrijpen. [De materie heeft lijden voortgebracht] dat geen voorbeeld heeft, omdat het gekomen is uit een tegennatuur.
(5) Sindsdien is er verwarring in het gehele lichaam. Daarom heb ik jullie gezegd: 'Weest één van hart en weest zonder menging', omdat jullie immers één zijn ten opzichte van de verschillende gedaanten van de Natuur.
(10) Hij die oren heeft om te horen, moge hij horen'.
Toen de Gelukkige deze dingen gezegd had, omhelsde Hij hen allen, terwijl Hij zei: 'Vrede zij met jullie. Mijn vrede, breng haar voor jullie voort.
(15) Zorg ervoor dat niemand jullie misleidt door te zeggen:' Zie hier!' of 'Zie daar!',
want de Zoon des Mensen is in jullie binnenste.
(20) Volg Hem na. Zij die Hem zoeken, zullen Hem vinden. Ga dus en verkondig het Evangelie van het Koninkrijk.
(Blad 9)
Stel geen enkele regel dan degene die ik heb gesteld voor jullie en geef geen wet op de manier van de wetgever, opdat jullie er niet door gevangen gehouden worden'.
(5) Nadat Hij deze dingen gezegd had, ging Hij weg. Maar zij, bedroefd als ze waren, huilden erg, terwijl ze zeiden: 'Hoe zullen we naar de volken gaan en hoe zullen we verkondigen het Evangelie van het Koninkrijk van de Zoon
(10) des Mensen? Als ze Hem niet hebben gespaard, hoe zullen ze ons dan sparen'
Toen stond Maria op, ze omhelsde hen allen, ze zei tot haar broeders:
(15) 'Huil niet en wees niet bedroefd. En maak geen twee harten,want zijn genade zal met jullie allen zijn en zal jullie beschutten. Laten we liever zijn grootheid prijzen, omdat Hij ons toebereid heeft,
(20) Hij heeft ons Mens gemaakt'.
Toen Maria deze dingen gezegd had, keerden ze hun hart naar binnen, naar de Goede
en ze begonnen te oefenen in de woorden van de [Verlosser].
(Blad 10)
Petrus zei tegen Maria: 'Zuster, we weten, dat de Verlosser jou meer liefhad dan de rest van de vrouwen. Zeg ons de woorden van de Verlosser, die jij je herinnert,
(5) die dingen die jij weet en wij niet. Ook hebben we ze niet gehoord'.
Maria antwoordde, ze zei: 'Wat voor jullie verborgen is, zal ik jullie vertellen'. en ze begon tot hen te zeggen deze woorden:
(10) Ik, zei ze, Ik zag de Heer in een visioen en ik zei tot Hem: 'Heer ik zag U vandaag in een visioen', Hij antwoordde, zei me: 'Gezegend ben je, omdat je niet geschokt bent
(15) wanneer je Mij ziet. Want op de plaats waar het kenvermogen (nous) is, daar is de schat'. Ik zei Hem:'Heer nu, hij die het visioen ziet, ziet hij dat met de ziel(psyche) of met de eerste (pneuma)?' De Verlosser antwoordde, Hij zei:
(20) 'Hij ziet niet met de ziel noch met de geest, maar met het kenvermogen, dat [is] in het midden van die twee, dat is [het dat] het visioen ziet en dat is het [...]
(De bladen 11-14 ontbreken)
(Blad 15)
[...] hem en de Begeerte zei: ' Ik heb je niet gezien, toen je naar de aarde onderweg was,
maar nu zie ik je, terwijl je onderweg bent naar de hemel. Hoe kun je (me) bedriegen, terwijl je me toebehoort?'
(5) De ziel antwoordde, ze zei: 'Ik heb jou gezien, jij hebt mij niet gezien en je hebt me niet bemerkt. Ik was voor jou als kleding en je hebt me niet herkend'. Toen ze deze dingen gezegd had, ging ze luid jubelend weg.
(10) Opnieuw kwam ze bij de derde macht, die men de Onwetendheid noemt. [Ze] ondervroeg de ziel, terwijl ze zei: 'Waarheen ben je onderweg? Door slechtheid werd je gevangen gehouden,
(15) ja je werd gevangen gehouden. Oordeel niet.' En de ziel zei:
'Waarom oordeel je me, hoewel ik niet geoordeeld heb? Ik werd gevangen gehouden, omdat ik niet gevangen gehouden heb.
(20) Ik werd niet erkend, maar ik heb erkend, dat het Al ontbonden wordt, zowel de dingen van de aarde als de dingen van de hemel.'
(Blad 16)
Toen de ziel de derde macht uitgeschakeld had, ging ze naar de kant van de hemel en ze zag de vierde macht. Zij nam zeven gestalten aan.
(5) De eerste gestalte is de Duisternis, de tweede de Begeerte, de derde de Onwetendheid, de vierde de Jaloezie van de Dood, de vijfde het Koninkrijk van het Vlees, de zesde de Dwaze Vleselijke Geleerdheid, de zevende de Driftige Wijsheid. Deze zijn de zeven [machten] van de Woede, ze vragen de ziel:
(15) 'Vanwaar ben je afkomstig, mensendoodster?' of 'Waarheen ben je onderweg, jij die plaatsen uitschakelt?' De ziel antwoordde, ze zei:
'Hij die mij gevangen houdt, werd doorstoken en hij die mij omkeert wer uitgeschakeld.
(20) En mijn begeerte is voleindigd en de onwetendheid is gestorven. Uit een wereld werd ik ontbonden door een wereld
(Blad 17)
en uit een model door een model, dat van de kant van de hemel is. En de keten van de vergetelheid is tijdelijk.
(5) Vanaf dit uur zal ik de rust ontvangen --ten tijde van het beslissende moment in de aeon- in stilte.' Toen Maria deze dingen gezegd had, sloot ze haar mond, omdat de Verlosser tot hiertoe met haar gesproken had.
(10) Adreas nu antwoordde, hij zei tot de broeders: 'Zeg, wat zeggen jullie over de dingen die zij gezegd heeft? Ik geloof tenminste niet, dat de Verlosser deze dingen gezegd heeft.
(15)Want deze leringen volgen, als het ware, een andere gedachtengang.'
Petrus antwoordde, hij zei over dit soort zaken, hij overlegde over de Verlosser:
'Hij heeft toch niet gesproken met een vrouw,
(20) verborgen voor ons en niet in het openbaar, opdat we onszelf omkeren en allemaal naar haar luisteren? Heeft Hij haar verkozen boven ons?'
(Blad 18 )
Toen huilde Maria, ze zei tot Petrus: 'Mijn broeder Petrus, wat denk je dus?
Denk je dat ik, alleen, ze bedacht heb in mijn hart
(5) of dat ik de Verlosser bedrieg?'
Levi antwoordde, hij zei tot Petrus: 'Petrus, sinds eeuwigheid ben je driftig.
Ik zie je nu terwijl je redeneert tot de vrouw zoals die tegenstanders.
(10) Als de Verlosser haar waardig heeft gemaakt, wie ben jij zelf dan om haar te verwerpen? Ongetwijfeld, de Verlosser kent haar grondig. Daarom heeft Hij haar meer liefgehad dan ons.
(15) Laten we ons liever schamen en ons kleden met de volmaakte Mens. Laten we Hem voor ons voortbrengen, zoals Hij ons heeft bevolen.
Laten we het Evangelie verkondigen zonder een andere regel te stellen
(20) noch een andere wet dan die de Verlosser gezegd heeft.'
(Blad 19)
Nadat Levi nu deze dingen gezegd had, begonnen ze te gaan om te vertellen en te verkondigen.
Het Evangelie naar Maria.

(Bron; http://www.parochieheiligegeest.nl/magdevan.htm )
Terug naar boven Ga naar beneden
KittyAantal berichten : 59
Registration date : 16-06-07

Het evangelie van Maria Magdalena Empty
BerichtOnderwerp: Re: Het evangelie van Maria Magdalena   Het evangelie van Maria Magdalena Icon_minitimewo aug 01, 2007 7:50 am

Het evangelie van Maria Magdalena komt niet uit de Nag Hammadi geschriften maar uit de Berlijnse Codex. De papyri van deze codex met vier geschriften, werder noor C. Reinhardt in 1896 in Cairo bij een antiquer verworven en worden geconserveerd in het Nationale Museum in Berlijn (afdeling Egyptologie). Door een aantal vreemde omstandigheden kon pas na de Tweede Wereldoorlog een tekstuitgave van deze codex verschijnen; toen bleek dat twee van de vier teksten ook voorkwamen in de kruik van Nag Hammadi, namelijk het Geheime boek van Johannes, en Wijsheid van Jezus Christus. Dat met Maria hier Maria Magdalena werd bedoeld wordt al snel uit de tekst duidelijk. Over de bijzondere plaats die Maria Magdalena in het leven van Jezus zien we in de teksten Gesprek met de Verlosser en het Evangelie volgens Fillipus. Wie was Maria Magdalena?
Terug naar boven Ga naar beneden
KittyAantal berichten : 59
Registration date : 16-06-07

Het evangelie van Maria Magdalena Empty
BerichtOnderwerp: Re: Het evangelie van Maria Magdalena   Het evangelie van Maria Magdalena Icon_minitimewo aug 01, 2007 7:59 am

Hoe vreemd het ook moge klinken: Maria Magdalena komt in het Nieuwe Testament nauwelijks voor. In het Evangelie volgens Mattheüs verschijnt ze pas aan het letterlijke einde, na Jezus dood. De evangelist vermeldt dat veel vrouwen, die Jezus uit Galilea hadden gevolgd en hem hadden onderhouden,k op enige afstand van het kruis stonden. Onder hen Maria Magdalena. De laaste gaat, samen met 'de andere Maria', na de sabat naar het graf van Jezus.
De evangelist Marcus wijkt niet veel af van de lezing bij Mattheüs. Opvallend is echter dat er aan het oorspronkelijke Evangelie volgens Marcus later nog een stuk werd 'aangeschreven'. In hoofdstuk 16, vers 9 vertelt deze onbekende evangelist dat de opgestane Jezus verschijnt aan Maria uit Magdala 'bij wie hij zeven demonen uitgedreven had'.
Bij de evangelist Lucas is Maria Magdalena ook een van de vrouwen die van een engel hoort dat Jezus is opgestaan. Ze geeft deze boodschap door aan de elf apostelen en 'alle anderen'. Maar Lucas maakt ook melding van Maria tijdens het leven van Jezus. In hoofdstuk 8 lezen we:
In de tijd die daarop volgde trok hij door steden en dorpen om de goede boodschap te verkondigen. De twaalf vergezelden hem en ook enkele vrouwen, die van boze geesten en ziekten genezen waren - Maria van Magdala, uit wie zeven demonen waren weggegaan, Johanna... en Susanna - en nog vele andere vrouwen, die hem uit eigen middelen onderhielden.

De evangelist Johannes vermeldt ook de Magdaleense als toeschouwer bij de kruisiging van Jezus. als je later naar het graf gaat, ontmoet ze de opgestane Jezus die ze eerst niet herkent. Daarna brengt ze de boodschap van Jezus' opstanding aan de leerlingen.

(wordt vervolgd)
Terug naar boven Ga naar beneden
Enigma

Enigma

Aantal berichten : 145
Leeftijd : 63
Woonplaats : Amsterdam
Registration date : 18-07-07

Het evangelie van Maria Magdalena Empty
BerichtOnderwerp: Re: Het evangelie van Maria Magdalena   Het evangelie van Maria Magdalena Icon_minitimewo aug 01, 2007 8:02 am

Het is natuurlijk heel jammer dat het geschrift niet compleet is. In mijn visie is de benaming apostola apostolorum (apostel tot de apostelen) voor Maria Magadalena terecht, zij was volgens de geschriften een dicipel en dus een apostel van Jezus maar geeft na Zijn kruisiging blijk van het diepste geloof en trouw meer dan die mannen deden.

Citaat :
5) Nadat Hij deze dingen gezegd had, ging Hij weg. Maar zij, bedroefd als ze waren, huilden erg, terwijl ze zeiden: 'Hoe zullen we naar de volken gaan en hoe zullen we verkondigen het Evangelie van het Koninkrijk van de Zoon
(10) des Mensen? Als ze Hem niet hebben gespaard, hoe zullen ze ons dan sparen'
Toen stond Maria op, ze omhelsde hen allen, ze zei tot haar broeders:
(15) 'Huil niet en wees niet bedroefd. En maak geen twee harten,want zijn genade zal met jullie allen zijn en zal jullie beschutten. Laten we liever zijn grootheid prijzen, omdat Hij ons toebereid heeft,
(20) Hij heeft ons Mens gemaakt'.
Toen Maria deze dingen gezegd had, keerden ze hun hart naar binnen, naar de Goede
en ze begonnen te oefenen in de woorden van de [Verlosser].
Het is een vrouw die hier de leiding neemt en sturing geeft aan een groep mannen die zonder hun Leider stuurloos lijkt te staan en bevangen ook door de angst voor de consequenties als zij dat wat ze geloven zullen gaan verkondigen.

Citaat :
(10) Adreas nu antwoordde, hij zei tot de broeders: 'Zeg, wat zeggen jullie over de dingen die zij gezegd heeft? Ik geloof tenminste niet, dat de Verlosser deze dingen gezegd heeft.
(15)Want deze leringen volgen, als het ware, een andere gedachtengang.'
Petrus antwoordde, hij zei over dit soort zaken, hij overlegde over de Verlosser:
'Hij heeft toch niet gesproken met een vrouw,
(20) verborgen voor ons en niet in het openbaar, opdat we onszelf omkeren en allemaal naar haar luisteren? Heeft Hij haar verkozen boven ons?'
(Blad 18 )
Toen huilde Maria, ze zei tot Petrus: 'Mijn broeder Petrus, wat denk je dus?
Denk je dat ik, alleen, ze bedacht heb in mijn hart
(5) of dat ik de Verlosser bedrieg?'
Nu hadden die apostelen notabene al zoveel van Jezus geleerd maar mensen van hun tijd als zij waren kwam hier de mores en gedachten over de plaats van de vrouw in hun wereld naar boven. Petrus die nogal een drigftige man lijkt te zijn kan niet accepteren dat Jezus, zijn Leermeester en Rabbi, een vrouw zo zou hebben gewaardeerd dat Hij haar wel inwijde in geheimen, in leringen en hem en de andere mannen niet. Dus beschuldigd hij haar van leugens en verzinsels, gewoon een hysterische/emotionele vrouw want dan hoef je haar niet serieus te nemen Het evangelie van Maria Magdalena Icon_evil Als je dan denkt aan de mannen die eeuwen later de bijbel samenstelden vanuit hun paternalistische en toenmalige wereld- en mensbeeld dan is het logisch dat zij daarin (onterecht) een totaal andere rol kreeg toebedeeld. Als de directe leerlingen van Jezus al zo een moeite hadden om een vrouw (en zeker deze vrouw) op waarde te schatten dan was het eeuwen later natuurlijk onmogelijk voor de mens van toen om dat wèl te doen.

Groet

Enigma
Terug naar boven Ga naar beneden
KittyAantal berichten : 59
Registration date : 16-06-07

Het evangelie van Maria Magdalena Empty
BerichtOnderwerp: Re: Het evangelie van Maria Magdalena   Het evangelie van Maria Magdalena Icon_minitimewo aug 01, 2007 8:13 am

In het Nieuwe Testament dus weinig over Maria Magdalena. Wel heeft met in latere eeuwen de Magdaleense verbonden met de zalvende zondares uit het Evangelie van Lucas of met de Magdaleense als de vrouw die het goede deel gekozen heeft. Twee aspecten die onlosmakelijk met Maria verbonden lijken te zijn.
Al vroeg in de christelijke traditie werd Maria Magdalena gezien als de apostola apostolorum, de apostel der apostelen (onder andere door Hippolytus van Rome). Vooral in de miniatuurkunst zijn er verschillende afbeeldignen te zien waarin Maria Magdalena de andere apostelen onderwijst. Dit beeld zien we ook terug in het Evangelie volgens Maria. Evenals in andere gnostische geschriften als de Pistis Sophia, Gesprek met de Verlosser en Wijsheid van Jezus Christus, is Maria Magdalena een hoge ingewijde, 'de vrouw die het AL kent'. In het Evangelie volgens Filippus wordt Maria niet alleen een ingewijde, maar zelfs 'metgezelling' van Jezus genoemd. Ook elders in dit evangelie wordt daaraan gerefereerd:

Jezus hield op een andere wijze van Maria dan vand e andere leerlingen, en hij kuste haar vaak. De overige leerlingen zagen hoe hij van Maria hield en vroegen hem: 'Waarom houdt u meer van haar dan van ons allemaal?' De Heer antwoordde hun met de woorden: 'Waarom houd ik niet van jullie zoals van haar? Wel, als een blinde en iemand die kan zien samen in het donker zijn, verschillen ze niet van elkaar. Maar als het licht wordt, zal de ziende het licht zien en de blinde in het donker blijven.'

Maria is in deze metafoor de ziende, de andere leerlingen vertoeven (nog) in het duister. Dit sluit bijna naadloos aan op een tekst uit het Evangelie van Thomas. Daarin vraagt Maria Magdalena aan Jezus op wie zijn leerlingen lijken. En Jezus antwoordt dan:
Zij lijken op kinderen, die zichzelf op een veld hebben neergezet dat niet van hen is. Als de eigenaars van het veld komen zullen ze zeggen: Laat ons ons veld. Als zij eht veld dan aan hen laten en het aan hen teruggeven zullen zij naakt zijn in hun aanwezigheid.

De leerlingen hebben zich de leringen van Jezus nog niet eigen gemaakt. Het is nog niet hun bezit geworden. Daarom staan ze naakt tegenover de bezitters van de waarheid, waarvan Maria er een van is.

(wordt Vervolgd)
Terug naar boven Ga naar beneden
Enigma

Enigma

Aantal berichten : 145
Leeftijd : 63
Woonplaats : Amsterdam
Registration date : 18-07-07

Het evangelie van Maria Magdalena Empty
BerichtOnderwerp: Re: Het evangelie van Maria Magdalena   Het evangelie van Maria Magdalena Icon_minitimewo aug 01, 2007 8:15 am

Hoi kitty, we zitten bijna simultaan te posten Het evangelie van Maria Magdalena Icon_lol

In mijn Nag Hammadi deel I staat op bldz 379 het Evangelie van Maria Magdalena vandaar Het evangelie van Maria Magdalena Icon_wink Bedankt voor de verhelderende aanvulling, toelichting daaruit die je geeft.

Ik heb ook een uitgave bij Ankh Hermes van J.Slavenburg "Maria Magdalena en haar Evangelie", piepklein mooi (cadeau)boekje waarin hij een uitvoerige toelichting geeft op haar Evangelie en op haar als persoon.

Bedoel je de vraag "wie was Maria Magdalena?" retorisch of vraag je wat ik aannemelijk vind?

Groet

Enigma
Terug naar boven Ga naar beneden
KittyAantal berichten : 59
Registration date : 16-06-07

Het evangelie van Maria Magdalena Empty
BerichtOnderwerp: Re: Het evangelie van Maria Magdalena   Het evangelie van Maria Magdalena Icon_minitimewo aug 01, 2007 8:21 am

De kerk heeft Maria Magdalena in de negende eeuw heilig verklaard. Maar niet in de hoedanigheid die ze bezat, als 'een vrouw die het Al kende', als de vrouwe die het licht zag toen de andere leerlingen nog in het duister verkeerden, als de vrouw die vaak door Jezus gekust werd, of als metgezellin van Jezus. De kerk heeft haar ook niet heilig verklaard als 'apostel der apostelen', een eretitel die nog in de eerste eeuwen van het christendom voor haar was weggelegd, omdat zij het was die als eerste de opgestane Jezus ontmoette en omdat zij de enige schakel tussen de opgestane Jezus en de overige leerlingen was.
De kerk verklaarde Maria heilig als Maria Magdalena van de Boetedoening. En stelde de vrouw 'van wie zeven duivels uitgegaan waren' - wat heel goed een metafoor voor de zevenvoudige inwijding zou kunnen zijn - gelijk met de anonieme zondares die Jezus' voeten zalfde, die dan weer identiek zou zijn aan Maria, de zuster van Martha, die het goede deel gekozen had. Deze drie-in-één-constructie werd in de zesde eeuw door paus Gregorius de Grote bekrachtigd. En zo werd Maria Magdalena, de ingewijde, de apostel der apostelen, een zondares, een prostituée die door Jezus in genade is aangenomen.

(wordt vervolgd)
Terug naar boven Ga naar beneden
KittyAantal berichten : 59
Registration date : 16-06-07

Het evangelie van Maria Magdalena Empty
BerichtOnderwerp: Re: Het evangelie van Maria Magdalena   Het evangelie van Maria Magdalena Icon_minitimewo aug 01, 2007 8:24 am

Enigma schreef:
Hoi kitty, we zitten bijna simultaan te posten Het evangelie van Maria Magdalena Icon_lol

In mijn Nag Hammadi deel I staat op bldz 379 het Evangelie van Maria Magdalena vandaar Het evangelie van Maria Magdalena Icon_wink Bedankt voor de verhelderende aanvulling, toelichting daaruit die je geeft.

Ik heb ook een uitgave bij Ankh Hermes van J.Slavenburg "Maria Magdalena en haar Evangelie", piepklein mooi (cadeau)boekje waarin hij een uitvoerige toelichting geeft op haar Evangelie en op haar als persoon.

Bedoel je de vraag "wie was Maria Magdalena?" retorisch of vraag je wat ik aannemelijk vind?

Groet

Enigma

Nee ik bedoel daar niets mee, het staat zo in de toelichting. Ik dacht het is wellicht interessant voor mensen om deze toelichting te lezen. En typ me vervolgens ongans haha. Ik maak het eenmaal begonnen nu maar even af, voor de eventueel geïntereseerden.
Terug naar boven Ga naar beneden
esperanza

esperanza

Aantal berichten : 333
Leeftijd : 31
Registration date : 11-06-07

Het evangelie van Maria Magdalena Empty
BerichtOnderwerp: Re: Het evangelie van Maria Magdalena   Het evangelie van Maria Magdalena Icon_minitimewo aug 01, 2007 8:30 am

Kitty schreef:

Ik dacht het is wellicht interessant voor mensen om deze toelichting te lezen. En typ me vervolgens ongans haha. Ik maak het eenmaal begonnen nu maar even af, voor de eventueel geïntereseerden.
Eén geïnteresserde heb je in ieder geval, dus het vele werk is niet helemaal voor niets Wink.
Terug naar boven Ga naar beneden
KittyAantal berichten : 59
Registration date : 16-06-07

Het evangelie van Maria Magdalena Empty
BerichtOnderwerp: Re: Het evangelie van Maria Magdalena   Het evangelie van Maria Magdalena Icon_minitimewo aug 01, 2007 8:33 am

(vervolg toelichting bij Evangelie van Maria Magdalena)

Niets van dit alles is te vinden in het Evangelie volgens Maria. Als is haar positie als apostola apostolorum niet geheel onbetwist. Er is sprake van een wrevel tussen Petrus en Maria. Nadat Petrus eerst toegegeven heeft dat zij meer leringen van Jezus ontvangen heeft dan de overige leerlingen en dat Jezus meer gehouden heeft van Maria dan van de andere vrouwen, worddt hij later boos en vraagt zich af of Jezus 'werkelijk buiten ons om (en) niet openlijk met een vrouw gesproken heeft': 'Heeft hij aan haar de voorkeur gegeven boven ons mannen?'
Ook in het Evangelie van Thomas is overigens sprake van een zekere spanning tussen die twee. In logion 114 lezen we daar: 'Simon Petrus zei tegen hem (Jezus): laat Maria bij ons weggaan, want vrouwen zijn het leven niet waardig.' Deze woorden klinken ook door in een latere gnostische tekst, de Pistis Sophia, waar Petrus zich (in hoofdstuk 36) geagiteerd tot Jezus richt: "Heer, deze vrouw is voor ons onverdraaglijk omdat zij ons de gelegenheid ontneemt om iets te zeggen, maar zelf herhaaldelijk aan het woord is.'

Het Evangelie volgens Maria is een esoterische tekst. De kern van het evangelie wordt namelijk gevormd door een openbaring van Jezus over zijn ziel die opstijgt langs de hemelsferen. Dit soort openbaringen waren uitsluitend bedoeld voor ingewijden.

(wordt vervolgd)
Terug naar boven Ga naar beneden
KittyAantal berichten : 59
Registration date : 16-06-07

Het evangelie van Maria Magdalena Empty
BerichtOnderwerp: Re: Het evangelie van Maria Magdalena   Het evangelie van Maria Magdalena Icon_minitimewo aug 01, 2007 8:47 am

Door het ontbreken van de eerste zes pagina's valt de tekst midden in een gesprek tussen de opgestane Jezus en zijn leerlingen. Na zijn opstijging blijven de leerlingen bedroefd achter, maar worden getroost door Maria. Zij vertelt dan over een visioen dat ze had. In de vroeg-christelijke literatuur is er veelvuldig sprake van visioenen. Ook in het Gesprek met de Verlosser voert Jezus Maria Magdalena,k Mattheüs en Judas mee in een visioen en in de Openbaringen van Petrus komen maar liefst drie visioenen voor.
Helaas ontbreken er daarna weer vier pagina's van het oorspronkelijke handschrift. Als de tekst wordt vervolgd, is Maria nog (of weer) aan het woord en vertelt de leerlingen wat Jezus aan haar openbaarde over de reis van zijn ziel langs de hemelwachters. Uit het vervolg van de tekst kunnen we opmaken dat de ziel van Jezus hier de tweede hemelsfeer passeert. De wachter van deze tweede hemelsfeer wordt hier 'Begeerte' genoemd. In vele oude schema's wordt deze verbeeld door de planeet Venus. Deze wachter probeert Jezus' ziel vast te houden ('want je hoort bij mij'). De wachter heeft de ziel blijkbaar niet opgemerkt bij diens komst naar de aarde. Toch heeft de ziel zich bewust bekleed met deze hemelsfeer om zich op aarde te kunnen manifesteren. Dat het hier niet om een anonieme ziel gaat maar om de ziel van Jezus zelf is zeer waarschijnlijk door de opmerking: 'Je hebt mij als kleding gediend en je kende mij niet'. Later in de tekst zegt de ziel: 'Ik werd niet herkend'. Een sterke parallel hiervan is te vinden in de Brief van Petrus aan Filippus waar Jezus vertelt: 'En ik daalde af in hun sterfelijk boetseersel. Maar zij herkende mij niet. Ze dachten dat ik werkelijk een sterfelijk wezen was.'
Het zelfde ritueel zien we bij de passage van de derde hemelsfeer. Diens wachter heet hier 'Onwetendheid'. Ook deze is niet in staat om Jezus ziel vast te houden. Hij die niet oordeelde kan onmogelijk tegengehouden worden door een oordelende macht. Van onwetendheid is geen sprake meer. Jezus leert deze wachter dat niet alleen de aarde, maar ook de ziele-hemelen (inclusief de wachters) opgelost zullen worden als alles weer tot het begin is teruggebracht.

(wordt vervolgd)
Terug naar boven Ga naar beneden
KittyAantal berichten : 59
Registration date : 16-06-07

Het evangelie van Maria Magdalena Empty
BerichtOnderwerp: Re: Het evangelie van Maria Magdalena   Het evangelie van Maria Magdalena Icon_minitimewo aug 01, 2007 9:01 am

Bij de beschrijving van de vierde hemelsfeer blijkt deze uit zeven gedaanten te bestaan. De totale hemelreis door de zeven hemelsferen wordt hier verkort weergegeven als onderdeel van de vierde macht. In het hier geschilderde patroon is duidelijk een overeenkomst te herkennen met de tekst Poimandres uit het Corpus Hermeticum.
De vierde hemelsfeer is traditioneel die van de Zon, het letterlijke en figuurlijke middelpunt van de zeven. De Zon is ook de expressie van het Zelf. Ze houdt in wezen alle sferen in. Dat zal waarschijnlijk de achterliggende idee bij dit visionaire fragment zijn.

De ziel wordt hier een 'moordenares' genoemd, omdat in de ogen van de wachters Jezus de Christus een einde gemaakt heeft aan de heerschappij van deze wachters. Hij heeft onderricht dat de mens de invloed daarvan kan ontstijgen door de Christus in het eigen hart te ontwikkelen. De band met de materiële schijnwerkelijkheid is verbroken. De ziele-invoeden, meegebracht op de heenreis naar de incarnatie als persoonlijkheid zijn getransformeerd. De begeerte heeft opgehouden te bestaan, want wat is er nog te begeren bij volledige (zelf)realisatie in een staat van volledig kennen en weten ('de onwetendheid is gestorven'). En de boeien der vergetelheid in de materie zijn tijdelijk. Uit die wereld is de ziel bevrijd doordat zij zich heeft omgevormd. In logion 22 van het Evangelie van Thomas zegt Jezus: 'Als jullie ogen maakt in plaats van een oog en een hand in plaats van een hand en een voet inplaats van een voet en een beeld in plaats van een beeld; dan zullen jullie binnengaan in het Koninkrijk.'

Maria's vertelling van Jezus' openbaring wordt haar eerst niet in dan afgenomen door Andreas, die dat als 'afwijkende leringen' ziet. Ook Petrus is, zoals we zagen, niet vrolijk gestemd. Maar Levi neemt het voor haar op, want 'de Verlosser kende haar erg goed en daarom heeft hij van haar meer gehouden van van ons.'

Het Evangelie volgens Maria is niet later gescrhreven dan eind tweede eeuw; maar vroeger valt niet te achterhalen. De oorspronkelijke tekst was in het Grieks geteld; van deze tekst zijn nog enkele fragmenten teruggevonden: Papyrus Orxyrhynchus 3525 en Papyrus Rylands 462.

Einde.
Terug naar boven Ga naar beneden
Enigma

Enigma

Aantal berichten : 145
Leeftijd : 63
Woonplaats : Amsterdam
Registration date : 18-07-07

Het evangelie van Maria Magdalena Empty
BerichtOnderwerp: Re: Het evangelie van Maria Magdalena   Het evangelie van Maria Magdalena Icon_minitimewo aug 01, 2007 9:08 am

Geweldig Kitty dat je de toelichting hebt willen typen. Flink wat werk zeg, petje af en bedankt. Het evangelie van Maria Magdalena Icon_flower


Groet

Enigma
Terug naar boven Ga naar beneden
KittyAantal berichten : 59
Registration date : 16-06-07

Het evangelie van Maria Magdalena Empty
BerichtOnderwerp: Re: Het evangelie van Maria Magdalena   Het evangelie van Maria Magdalena Icon_minitimewo aug 01, 2007 9:16 am

Waarom typ ik dit allemaal hier, dat heeft een reden die ik zal toelichten.

Vaak hoor je van christenen dat de Bijbel is samengesteld onder sturend gezag van de Heilige Geest. Ik betwijfel dat ten zeerste. Als je deze oude onvervalste oorsrponkelijke vroegchristelijke geschriften leest en die naast de geschriften leest die opgenomen zijn in de Bijbel dan wordt er iets anders duidelijk. Namelijk wat kwam de kerkvorsten en Bijbelsamenstellers het beste uit om het volk voor te schotelen als zijnde het Woord van God. Zeker het Evangelie van Maria is uitermate geschikt om aan te laten zien dat niet de Heilige Geest verantwoordelijk is geweest voor het uit de Bijbel laten van dit geschrift maar het paternalistische gezag van die tijd. Zo ook met meerdere evangeliën en geschriften waarin de werkelijke rol, gegeven door Jezus zelf, aan Maria naar voren komt. Hoe kan een vrouw nu aangewezen worden als de apostel der apostelen of de eerste priester! Vanuit deze invalshoek wordt duidelijk wat de samenstellers gedreven heeft om prachtige weergaven van het vroege christendom en wat mensen in die tijd geloofden uit de Bijbel te weren.

Ik zou dan ook iedere christen die alleen af gaat op het gezag van de Bijbel, die lang zo oorspronkelijk niet is als men denkt, deze teksten ernaast te lezen. Vele uitspraken van Jezus zijn hierin te lezen, het Evangelie van Thomas staat er o.a. vol mee. Het is pure willekeur geweest van de Kerk in die tijd om christenen deze voor het christendom zeer belangrijke teksten te onthouden. Gelukkig zijn deze teksten na hun vondst in 1945 in een kruik op het land van een boer niet in handen gekomen van de Kerk, zodat zij hier hun rode pen en willekeur niet op hebben kunnen loslaten. Er wordt ook als je deze teksten leest duidelijk wat er zoal in de Bijbel is verdraait om het beter uit te laten komen.

Bijvoorbeeld de uitspraak van Jezus: geef de keizer wat des keizers is, en God wat van God is.

In de oorspronkelijke tekst staat echter: Geef Ceasar wat van Ceasar is, geef God wat van God is, en geef mij wat van mij is.

Dit laatste zinnetje is weggelaten, niet omdat de Heilige Geest daart oe inspireerde, maar omdat dat men beter uitkwam, want Jezus was immers God, dus die laaste zin was overbodig. Willekeur dus en interpretatie.

Ik zou zeggen onderzoekt alles, en behoudt het goede.
Terug naar boven Ga naar beneden
Enigma

Enigma

Aantal berichten : 145
Leeftijd : 63
Woonplaats : Amsterdam
Registration date : 18-07-07

Het evangelie van Maria Magdalena Empty
BerichtOnderwerp: Re: Het evangelie van Maria Magdalena   Het evangelie van Maria Magdalena Icon_minitimewo aug 01, 2007 3:32 pm

AMEN!

Blijken we meer op een lijn te zitten dan gedachtHet evangelie van Maria Magdalena Icon_flower

Zelf noem ik het geen willekeur maar doelbewuste keuze.
Bekijk ik het zo postief mogelijk mogelijk dan zeg ik dat mensen met de beste bedoelingen vaak de verschrikkelijkste dingen doen. Ga ik van een negatievere basis uit dan stel ik dat de samenstellers en vertalers van de bijbel doelbewust alles wat niet paste in de verkondiging van hun religie, wat niet paste in hun leef en denkwereld bewsut er buiten hebben gehouden.
Meer neutraal is de stelling dat men, in die tijd en met de kennis van toen, goedwillend zijn best heeft gedaan maar aangezien geen mens voorbij zijn eigen horizon kan zien of over zijn eigen schaduw kan springen men niet tot beter werk in staat was.

Blijft voor mij persoonlijk ondanks zijn mankementen de bijbel een bron van inspiratie. Inderdaad onderzoekt alle dingen en behoud het goede en daarvan vind ik ook in de versie die de bijbel geeft van het verhaal, genoeg.

Groet


Enigma
Terug naar boven Ga naar beneden
Gesponsorde inhoud
Het evangelie van Maria Magdalena Empty
BerichtOnderwerp: Re: Het evangelie van Maria Magdalena   Het evangelie van Maria Magdalena Icon_minitime

Terug naar boven Ga naar beneden
 
Het evangelie van Maria Magdalena
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Met reden geloven :: Faith :: Geloof algemeen-
Ga naar: